ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΝΑΚΟΣ

Διακρίσεις

- Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 9ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Μύκονος, Μάιος 2005, για την ανακοίνωση «Ηπατική στεάτωση και χρόνια ηπατίτιδα C: ανάλυση των παθολογο-ανατομικών ευρημάτων σε σχέση με το γονότυπο 1 και 3 του HCV».

- Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 11ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα, Μάϊος 2009 για την ανακοίνωση «Επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα λοίμωξης από ιογενή ηπατίτιδα Β και C στους χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών».

- Υποτροφία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό διάρκειας 1 έτους, 2009

- Βράβευση ως μία από τις 10 καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις στο Annual Meeting, American College of Gastroenterology, Σαν Αντόνιο Τέξας, Οκτώβριος 2010, για την ανακοίνωση «Timing of colon neoplasms inprimary sclerosing cholangitis and inflammatory bowel disease».

- Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 για την ανακοίνωση «Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα και χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C πριν και μετά θεραπεία συνδυασμού».

- 3ο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 12ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Χανιά, Μάϊος 2011 για την ανακοίνωση «Επίπεδα φωσφόρου σε ασθενείς υπό αγωγή με νουκλεοτιδικά ανάλογα μετά από μεταμόσχευση ήπατος».

-Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2017, για την ανακοίνωση «Άμεσα δρώντα αντιικά (DAA) στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (ΧΗC) στη σύγχρονηκλινική πράξη. HERACLIS: Ελληνική πολυκεντρική προοπτική κλινική μελέτη».