ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΝΑΚΟΣ

Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό έργο του κου Σινάκου ξεκινά από το 2000 και εστιάζεται στη μελέτη των νοσημάτων του ήπατος. Ερέθισμα για αυτό το ενδιαφέρον αποτέλεσε η συμμετοχή του στο εξωτερικό Ηπατολογικό ιατρείο της Δ’ Παθολογικής Κλινικής υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή.

Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητάς του και ως το καλοκαίρι του 2009, το ερευνητικό του έργο συνεχίσθηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Ηπατολογικό τμήμα της Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση και πάλι της Καθηγήτριας Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή. Μετά το 2008 ασχολήθηκε εντατικά με τον προσδιορισμό της ίνωσης του ήπατος με την αναίμακτη μέθοδο της ελαστογραφίας (Fibroscan®), τεχνική που εκείνη τη χρονική περίοδο εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Από τον Ιούλιο του 2009 ως τον Ιούλιο του 2010 εργάσθηκε ως Research Fellow στο Division of Gastroenterology and Hepatology της Mayo Clinic, Rochester Minnesota, U.S.A. υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Keith D. Lindor. Στο διάστημα αυτό ασχολήθηκε εντατικά με τη μελέτη των χολοστατικών παθήσεων του ήπατος και συγκεκριμένα της Πρωτοπαθούς Σκληρυντικής Χολαγγειίτιδας και της Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειίτιδας. Ειδικότερα ασχολήθηκε με τη συχνή συνύπαρξη της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας με την ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σε επίπεδο επιδημιολογίας, κλινικής εικόνας και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μετεκπαίδευσης, συνέχισε να συνεργάζεται ερευνητικά με το ίδιο κέντρο με την ιδιότητα του Research Collaborator από τον Αύγουστο του 2010 ως τον Αύγουστο του 2012.

Στο διάστημα της απασχόλησης του ως επιστημονικός συνεργάτης της Δ΄Παθολογικής Κλινικής (2010-2013) η ερευνητική του δραστηριότητα συνεχίσθηκε υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Ε. Ακριβιάδη και αφορούσε κυρίως στη μελέτη της φυσικής ιστορίας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης: 1) της χρόνιας ηπατίτιδας C και 2) της Μη-Αλκοολικής Λιπώδους Νόσου του Ήπατος.
Μετά την εκλογή του σε θέση Λέκτορα Παθολογίας – Ηπατολογίας και στη συνέχεια Επίκουρου Καθηγητή η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά κυρίως:
1) στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C,
2) στη μελέτη της φυσικής ιστορίας και θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας Β,
3) στη μελέτη της επιδημιολογίας, φυσικής ιστορίας και παθοφυσιολογίας της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας,
4) στη μελέτη της θεραπείας του ηπατοκυτταρικού καρκίνου και
5) στη μελέτη των παθήσεων του ήπατος σε ασθενείς με θαλασσαιμία.

Ειδικότερα, τα τελευταία έτη το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει εστιασθεί στη μελέτη της Μη-Αλκοολικής Λιπώδους Νόσου του Ήπατος. Aπο τον Αύγουστο του 2016 έως και σήμερα συμμετέχει σε τρία μεγάλα διεθνή πολυκεντρικά πρωτόκολλα θεραπείας της Μη-Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας. Επιπλέον, από το 2018 συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενο πρωτόκολλο από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος στον ίδιο ερευνητικό τομέα.

Υπήρξε κύριος ερευνητής ή συνερευνητής συνολικά σε 24 ερευνητικά πολυκεντρικά Ελληνικά και διεθνή πρωτόκολλα σε σχετικούς με τους ανωτέρω τομείς έρευνας.

Το Δεκέμβριο του 2020 ο συνολικός αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών σε δημοσιευμένες εργασίες του ήταν 1612 και ο δείκτης H-index είναι 20 (με βάση τη μηχανή αναζήτησης Google Scholar).

Είναι μέλος της Επιτροπής Έκδοσης των παρακάτω περιοδικών με την αντίστοιχη για κάθε περιοδικό ιδιότητα:
- Achaiki Iatriki, Associate Editor
- Annals of Gastroenterology, Section Editor (Liver)
- World Journal of Hepatology, Editorial Board Member
- Ελληνική Ιατρική, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής
- Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής

και τακτικός προσκεκλημένος κριτής για την επιλογή εργασιών προς δημοσίευση σε πολυάριθμα Ελληνικά και διεθνή περιοδικά.